Het effect van zonwering... voor de investeerder

Het effect van zonwering... voor de investeerder

Als investeerder ziet u de waarde van uw woningenportefeuille graag stijgen. Met het oog daarop biedt Hunter Douglas u een verrassend rendabele optie: het Full Screen Serviceplan.

Full Screen Serviceplan

Het Full Screen Serviceplan is een totaalaanpak waarbij we uw woningvoorraad voorzien van zon- en lichtregulerende screens. Deze maatregel verbetert de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van uw woningen aanzienlijk en verdient zichzelf aantoonbaar terug. Onder meer dankzij de volgende effecten:

  • Het lagere energieverbruik: in de zomer voorkomt de zonwering oververhitting, zodat airco’s en ventilatoren niet of veel minder nodig zijn. In de winter kan de zonwering omhoog, zodat de zonwarmte wordt benut en de verwarming rustiger aan kan doen.
  • De lagere EPC-waarde: afhankelijk van het soort woning en de ligging zijn EPC-verlagingen tot 10% mogelijk. Een belangrijk voordeel gezien de steeds strengere EPC-eisen
  • De hogere BREEAM-score (4 tot 5 punten extra), en daarmee hogere marktwaarde.
  • Het verbeterde comfort: een aangenamer binnenklimaat, zowel wat betreft de feitelijke als de belevingstemperatuur, met bovendien een betere lichtregulering (geen hinderlijke schitteringen).
  • De grotere kwaliteitsbeleving: zonwering draagt bij een hoogwaardige en uniforme uitstraling van de woningen.
  • Het ‘groenere’ energielabel: een verbetering met maximaal zelfs twee energieklassen.
  • Een hogere huurwaarde (voor woningen die u aan de sociale sector aanbiedt): een groener energielabel leidt tot meer punten in het Woningwaarderingstelsel (WWS), wat huurverhogingen tot maximaal € 28,- mogelijk maakt.
  • Het Full Screen Serviceplan omvat duidelijke afspraken over onderhoud, kwaliteitsgaranties en kosten, op korte en lange termijn. Zo kunt u kosten en baten des te beter tegen elkaar afwegen. 


sluit