Het effect van zonwering... voor de woningbouwvereniging

Het effect van zonwering... voor de woningbouwvereniging

Kunt u als woningbouwvereniging de kwaliteit en de energieprestaties van uw woningvoorraad nog verder verbeteren? Bewoners, overheden en belangengroepen dringen daar wel op aan. Ook volgens het in 2008 gesloten Lente-akkoord tussen AEDES en de overheid worden er nog heel wat duurzame stappen van u verwacht. Alleen, welke maatregelen kunt u nog nemen? En vooral: welke maatregelen zetten echt zoden aan de dijk?


Full Screen Serviceplan

Hunter Douglas biedt u een verrassend efficiënte optie met het Full Screen Serviceplan. Een totaalaanpak waarbij we uw woningvoorraad voorzien van zon- en lichtregulerende screens en waarmee u onder meer de volgende effecten sorteert:

  • Aanzienlijke EPC-verlaging, tot zo’n 10%. Dat betekent bijvoorbeeld dat u een huidige EPC van 0,70 kunt verlagen tot 0,63.
  • Lager energieverbruik: in de zomer voorkomt zonwering oververhitting, zodat airco’s en ventilatoren niet of veel minder nodig zijn. In de winter kan de zonwering omhoog, zodat de zonwarmte wordt benut en de verwarming rustiger aan kan doen.
  • Het lagere energieverbruik leidt weer tot een lagere CO2-uitstoot, zoals ook afgesproken in het Lente-akkoord.
  • Meer comfort: een aangenamer binnenklimaat, zowel wat betreft de feitelijke als de belevingstemperatuur, met bovendien een betere lichtregulering (geen hinderlijke schitteringen). Belangrijke meerwaardes, ook met het oog op zorgwoningen en ouderenhuisvesting.
  • Meer kwaliteitsbeleving: zonwering draagt bij een hoogwaardige en uniforme uitstraling van de woningen.
  • Hogere BREEAM-score (4 tot 5 punten extra), en daarmee een hogere marktwaarde.
  • ‘Groener’ energielabel: een verbetering met maximaal zelfs twee energieklassen.
  • Een groener energielabel leidt tot meer punten in het Woningwaarderingstelsel (WWS), wat huurverhogingen tot maximaal € 28,- mogelijk maakt.
     


sluit